Fulletó del Comitè Reevolucionari de la Factoria Blanca.