Les Reevolucions de Blancs

You are currently viewing Les Reevolucions de Blancs
Reevolució
  • Post category:Blog

Comencen les trobades de Reevolució aquest 14 de desembre a les 11 del matí! Saps què són? Què s’hi fa? Tu també hi pots anar! Tenim un lloc per a tu a la Festa Major dels Blancs del 2014.

Les reevolucions són trobades d’un o dos membres de tots els grups de Blancs que tenen lloc amb una regularitat d’un mes i mig a dos mesos per parlar de temes transversals de la festa.

Aquestes jornades tenen lloc els dissabtes al matí a la Troca i, amb unes dinàmiques preparades, comencem a teixir el que serà l’engranatge de la Festa Major. Les temàtiques que s’hi tracten són: programació, fil conductor, sinergies entre els diferents grups i creativitat en altres aspectes de la festa.

Properament penjarem el calendari de les Reevolucions 2014!